Tính năng, tiện ích của dịch vụ

Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA) là dịch vụ cung cấp cho các Khách hàng (thuê bao đang hoạt động trên mạng VinaPhone) các tiện ích:

- Thông báo cho Khách hàng sử dụng dịch vụ biết các số máy điện thoại gọi đến nhưng không thành công (do khách hàng tắt máy, hết Pin hoặc ngoài vùng phủ sóng).

- Ngay sau khi khách hàng bật máy hoặc trở lại vùng phủ sóng, hệ thống sẽ gửi bản tin SMS thông báo cho khách hàng biết các số diện thoại đã gọi đến cho Khách hàng (số ĐT, thời điểm gọi đến) trong thời điểm lúc khách hàng tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.