Tính năng, tiện ích của dịch vụ

Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ(MCA) là dịch vụ cung cấp cho các Khách hàng (thuê bao đang hoạt động trên mạng VinaPhone) các tiện ích:

- Thông báo cuộc gọi nhỡ trong 7 ngày trở về trước thời điểm bật máy, giúp thuê bao biết thông tin cuộc gọi nhỡ khi tắt máy/hết pin, ngoài vùng phủ sóng;

- Nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ qua Email;

- Tính năng Thông báo trở lại mạng (Notify) cho người gọi;

- Tính năng trả lời tự động;

- Tính năng tra cứu cuộc gọi trong n ngày (60 ngày trở lại);

- Thiết lập thời gian ngừng nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ.